Taxaties

Er kan voor verschillende doeleinden een taxatie nodig zijn. Bijvoorbeeld bij de aan- of verkoop beslissing van een woning, het afsluiten of oversluiten van een hypotheek, bij echtscheiding, belastingaangifte etc. Daarbij is het van belang dat uw woning op de juiste waarde wordt getaxeerd. Wij kunnen voor u een gevalideerde (woonhuis) taxatie verrichten, die door alle financieringsverstekkers wordt geaccepteerd. Wij zijn aangesloten bij het validatie instituut NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Het NWWI heeft als belangrijk doel het verhogen van de betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties en biedt betrokkenen inzicht in de totstandkoming van de getaxeerde waarde. Alle gecertificeerde taxateurs voldoen aan strengste kwaliteitseisen voortgekomen uit de regelgeving van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). De afstand waarop de taxateur is gevestigd ten opzichte van het te taxeren woonhuis mag niet meer dan 30 kilometer zijn. Voor het aanvragen van een gevalideerd taxatierapport klik op Taxatierapport aanvragen.

Neem contact op